Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Indigo Mae acties die gecommuniceerd worden via e-mail, Facebook en/of Instagram (verder te noemen: "de Actie") van Indigo Mae (verder te noemen "Indigo Mae"), gevestigd aan de Tortellaan 29, 2566 CE, Den Haag, Nederland.

 

 1. Door deelname aan de actie maakt de deelnemer kans op één prijs.
 2. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie zoals beschreven staat op het kaartje bij je bestelling of in het bericht op Facebook, Instagram of de mail.
 3. Wanneer de deelnemer Indigo Mae tagt op Facebook of Instagram gaat de deelnemer akkoord dat Indigo Mae jouw foto post of mag gebruiken op instagram of andere digitale platformen van Indigo Mae.
 4. Elke deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 5. Bij deelname is de deelnemer verplicht tot het opgeven van correcte, actuele en complete informatie.
 6. Bij deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 
 7. Medewerkers van Indigo Mae en partners waar Indigo Mae mee samenwerkt zijn uitgesloten voor deelname aan de actie.
 8. De te winnen prijs is niet in te wisselen voor geld of goederen.
 9. Wanneer de winnaar besluit afstand te doen van de prijs dan kan deze ingetrokken worden en aan een andere prijswinnaar worden toegewezen.
 10. De persoonsgegevens die Indigo Mae door de actie verkrijgt, zullen in haar gegevensbestand worden opgenomen en vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Bij deelname aan de actie en acceptatie van deze actievoorwaarden, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 11. Indien de deelnemer prijswinnaar wordt, geeft hij of zij Indigo Mae toestemming om
  naam van de deelnemer te gebruiken voor uitingen met betrekking tot de actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op
  - indigomae.nl
  - Het Facebook en Instagram account van Indigo Mae
 12. Indigo Mae beschermt de door deelnemer opgegeven gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 13. Mocht de deelnemer afzien van deelname aan de actie dan kan hij/zij dit aangeven door een e-mail te sturen naar Indigo Mae via info@indigomae.nl
 14. De deelnemer erkent dat deelname aan de actie voor eigen rekening en risico is.
 15. Indigo Mae zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die direct en/of indirect, door een deelnemer is geleden door de actie.
 16. De actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of Instagram. Zij zijn dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de deelnemer. De door de deelnemer verstrekte gegevens m.b.t. de actie, worden verstrekt aan Indigo Mae en niet aan Facebook en Instagram.
 17. Indigo Mae en/of de door haar ingeschakelde partners zijn niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: enig gebruik van de uitgekeerde prijzen, onjuist opgegeven persoonsgegevens, of het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie.
 18. Indigo Mae kan zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden wijzigen gedurende de looptijd, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 19. Het Nederlands recht is van toepassing op deze actievoorwaarden.
 20. De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van toepassing op de acties van Indigo Mae Mocht er een klacht zijn over de actie, dan kan dit kenbaar gemaakt worden aan Indigo Mae via info@indigomae.nlen dient deugdelijk gemotiveerd te zijn.
 21. Indigo Mae behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet aan deze actievoorwaarden voldoet.
 22. In het geval dat deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Indigo Mae